STARTSIDA

CV

UPPDRAGSEXEMPEL

KONTAKT
UPPDRAGSEXEMPEL
2012 02 - X-Ref
Systemutvecklare
 
X-ref är ett digitalt arkivsystem med .NET-teknik.
 
 
1998 – 2012 02 Försvarsmakten
Systemutvecklare
 
Att utveckla, förvalta Försvarsmaktens reservdelssystem Delta. I uppdraget ingick, förutom ren programmering, att ta fram ändringsförslag tillsammans med kund samt att omvandla dessa till kravspecar till utvecklarna. Andra uppgifter var att samordna batchkörningar inför helger, månadsskiften, årsskiften. Under det sista halvåret så har mycket tid gått åt till att hjälpa Försvarsmakten att migrera Delta till SAP-miljö, det sk PRIO-projektet, norra Europas största IT-projekt någonsin! PRIO sjösattes 17/2 2012, enligt plan! Det som återstår med system Delta är arkivering, något som skall göras under 2012.
 
 
1998 – 2001 (ej 100%) ICA Förlaget
Projektledare, systemutvecklare
 
Efter önskemål från ICA Förlaget så tog Mikael fram två klient/server-applikationer, PROGNOS och PLOPP. Det första var en hjälpapplikation för prognoseringen av ICA Förlagets publikationer. PLOPP var en applikation som underlättade hanteringen av kampanjer som skulle medfölja de olika publikationerna.
 
 
1997 11– 1998 03 Volvo Construction Equipment
Projektledare, systemutvecklare
 
Att utveckla en hjälpapplikation för avdelningen som hanterade utbytesenheter. Dessa utbytesenheter slarvades ofta bort men med detta system fick de ordning på dessa enheter.
 
 
1997 08– 1998 03 Volvo Construction Equipment
Systemutvecklare
 
Att utveckla, förvalta VCE's produktionsstyrningssystem SPIS. I uppdraget ingick programmering, test och produktionssättningar.
 
 
1997 01– 1997 06 Volvo IT, Köping
Systemutvecklare
 
Att utveckla, förvalta Volvo IT's produktionsstyrningssystem. I uppdraget ingick programmering, test och produktionssättningar.
 
 
1997 01– 1997 06 Volvo IT, Köping
Projektledare, systemutvecklare
 
Att utveckla en hjälpapplikation för att enkelt kunna visa olika resultatkörningar mha diagram och/eller grafer.
 
 
1997 01– 1997 06 Volvo IT, Köping
Projektledare, utbildare
 
Att utvärdera blankettsystemet Jetform, anpassa för Volvo IT's datormiljö samt utbilda personalen.
 
 
1996 10 – 1996 12 Posten IT
Systemutvecklare
 
Att utveckla och förvalta Postens kassasystem för icke storstadskontoren. I uppdraget ingick programmering, test och produktionssättningar.
 
 
1994 01– 1996 09 IBM Medical Systems, senare SYSteam BMS
Systemutvecklare
 
Att utveckla och förvalta tidboknings- och journalsystem inom vårdsektorn, både för öppenvård och slutenvård. I uppdraget ingick också paketering och installation av systemet ute på vårdcentralerna samt att kunna agera som helpdesk.
 
 
1988 01 – 1993 12 Försvarsmakten
Systemutvecklare
 
Att utveckla, förvalta Försvarsmaktens reservdelssystem Delta. I uppdraget ingick, förutom ren programmering, att ta fram ändringsförslag tillsammans med kund samt att omvandla dessa till kravspecar till utvecklarna. Andra uppgifter var att samordna batchkörningar inför helger, månadsskiften, årsskiften.